Viac spokojnosti Viac vďačnosti

Život sú tie maličkosti ktoré robíme každý deň.

spiridy

Chceme priniesť viac vďačnosti do naších životov, pretože veríme že život je jednoduchší keď sa dokážeme pozrieť a oceniť veci ktoré nám prinášajú radosť, lásku, výzvy, potešenie...

Prečo vďačnosť je superschopnosť

Vďačnosť pôsobí minimálne na 4 oblasti v našom živote:

Fyzické zdravie

Praktizovanie vďačnosti dokáže mať pozitívny vplyv na naše fyzické zdravie, posilňuje imunitný systém, zlepšuje psychickú pohodu a podporuje kvalitnejší spánok. Dokonca zvyšuje schopnosť jednotlivca zvládať fyzické výzvy.

Mentálna odolnosť

Vďačnosť vytvára behaviorálne mechanizmy ktoré posilňujú mentálnu odolnosť. Vďačnosť nám pomáha prekonať ťažkosti, stres, traumu a zotaviť sa. 

Vzťahy

Vdačnosť je lepidlo vo vzťahoch. Vytvára hlbšie porozumenie, vzájomnú dôveru a pozitívne pripútanie , čo robí vzťahy trvalými a vzácnejšími. Vďační ľudia sú  citlivejší voči ostatným a ľahšie nadväzujú nové vzťahy.

Sebarozvoj

Vďačnosť najsilnejšie rozvíja sebarozvoj. Postupne vyvíjame väčšie úsilie stať sa lepšími ľuďmi. Vďačnosť podporuje pozitívny pohľad na život, rozvíja emočnú inteligenciu, otvorenosť novým skúsenostiam a lepšie porozumenie sebe samému.

Čo nájdem vnútri vďakovníka?

Súčasný Vďakovník je už treťou verziou, a prvou verziou ktorú dávam do predaja pre verejnosť. 

Nájdete v ňom min 5 časti: 

  • Ako na nás pôsobí vďačnosť 
  • Ako praktizovať a ako si vytvoriť návyk 
  • Úrovne vďačnosti 
  • Priestor na zápisky 
  • Slnko vďačnosti 

Ako často sa ti darí pociťovať vďačnosť, pozitívne pocity v dennodennom živote?

Spiridy
Scroll to Top